Logo Provincie Noord-Brabant

Het logo is vrij te plaatsen op uitingen van derden.

Logo-varianten

Het logo is in twee varianten beschikbaar:
  • kleur
  • zwart-wit en deze is in sommige gevallen ook in dia-positief te gebruiken.

Kleuren van het logo:

  • Pantone 485C
  • CMYK 0-100-100-0
  • RGB 255-0-01
  • HEXA (web-safe) #DD0000

Formaten en positie logo

Bij conventionele uitingen van de provincie zonder Brabantvenster plaats dan het logo altijd horizontaal in de linker bovenhoek. Hierbij is de afstand tussen het logo en de bovenzijde gelijk aan de hoogte van het logo (7 mm).

Standaard bedraagt de hoogte 7 mm op een A4-formaat. Uiteraard is verhoudingsgewijs het schalen van het logo op grotere of kleinere uitingen toegestaan. Het logo wordt ofwel links aflopend geplaatst ofwel met een afstand van de linker marge die wederom gelijk is aan de hoogte van het logo.

Een visueel overzicht van alle belangrijke afmetingen bij het plaatsen van een logo in kleur, wart-wit of aflopende vorm

Contact

Logo

Zie ook