Communicatiestijlen

Door het afwegingskader te gebruiken wordt duidelijk, hoe de communicatie rondom een thema of project vorm moet krijgen. Er zijn drie actiesporen:
 1. De eigen provinciale communicatie (provincie is leidend), kent twee varianten:
  1. De provincie communiceert via provinciale middelen en kanalen altijd over initiatieven waarin zij een rol heeft (corporate boodschap)
  2. Communicatie over initiatieven waarin de provincie een leidende rol heeft als opdrachtgever, uitvoerder of regisseur (provinciale verkiezingen)
 2. Samenwerkingscommunicatie, drie varianten:
  1. Samenwerking onder leiding van de provincie
  2. Gelijkwaardige samenwerking op initiatief van de provincie, met groeiende rol derden (Ruit Eindhoven, Mijn Mooi Brabant)
  3. Samenwerking waarin de provincie een nevengeschikte rol speelt (maak van de nul een punt, Brabantse agrofood)
 3. Projecten van derden met een (bescheiden) provinciebijdrage; de provincie communiceert zelf niet of slechts minimaal (voorbeelden subsidieprojecten, buurtcultuur)  

Bekijk het strategisch communicatiekompas.

Contact

Strategie

Zie ook