Communicatiestijlen

Door het afwegingskader te gebruiken wordt duidelijk, hoe de communicatie rondom een thema of project vorm moet krijgen. Er zijn drie actiesporen:
 1. De eigen provinciale communicatie (provincie is leidend), kent twee varianten:
  • a. De provincie communiceert via provinciale middelen en kanalen altijd over initiatieven waarin zij een rol heeft (corporate boodschap)
  • b. Communicatie over initiatieven waarin de provincie een leidende rol heeft als opdrachtgever, uitvoerder of regisseur (provinciale verkiezingen)
 2. Samenwerkingscommunicatie, drie varianten:
  • a. Samenwerking onder leiding van de provincie
  • b. Gelijkwaardige samenwerking op initiatief van de provincie, met groeiende rol derden (Ruit Eindhoven, Mijn Mooi Brabant)
  • c. Samenwerking waarin de provincie een nevengeschikte rol speelt (maak van de nul een punt, Brabantse agrofood)
 3. Projecten van derden met een (bescheiden) provinciebijdrage; de provincie communiceert zelf niet of slechts minimaal (voorbeelden subsidieprojecten, buurtcultuur)  

Bekijk het strategisch communicatiekompas.

Contact

Strategie

Zie ook