De basisopmaak voor teksten kent 3 varianten van Futura. Futura book voor de platte tekst, futura bold voor de koppen en futura oblique voor subkoppen of accentteksten.

Offline

Corpsgrootte en interlinie basisopmaak

  • Titel: Futura bold 13 pt
  • Subtitel: Futura book 13 pt
  • Platte tekst: Futura book 10 pt
  • Kop vet: Futura bold 10 pt
  • Subkop cursief: Futura oblique 10 pt

Extra’s in de futura-letterfamilie

Voorbeelden lettertype Futura

Afbeelding: Voorbeelden van lettertype Futura

In geval van grafieken, tabellen, vele tekstgradaties en illustratief gebruik van teksten zijn ook de extra's in de futura-letterfamilie toegestaan. Deze zijn in bovenstaande afbeelding weergegeven.

Online

Voor de provinciale website wordt gebruik gemaakt van de lettertypen Arial en Futura. Futura in de titels en Arial voor de bodytekst. Bekijk de volledige webvormgeving voor de website van de provincie Noord-Brabant.

Contact

Lettertype