Vaste navigatie balk - positie boven header

Deze navigatie-mogelijk biedt extra vaste navigatie functies voor de gehele website en is optioneel

De marges links en rechts bedragen 8 px en er zijn maximaal 4 navigatie-elementen aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. Deze elementen zijn visuel gescheiden met een horizontaal scheidingsteken. De mouse-over heeft een underscore in dezelfde kleur als de gebruikte typografie met een achtgrondkleur(#5d5d5d).

Webrichtlijn: toon een tooltip met extra informatie over wat de link onder het navigatie-element doet

En er zijn verschillende headermogelijkheden: Standaard, Webapplicatie en Webapllicatie Breed.

De header bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

  • Logo van Provincie Brabant
  • Site naam

Logo en sitenaam

Een Header bestaat uit de vaste elementen "Logo" en "Site naam"

  • Logo = het provinciale balkje. De positie van het logo is altijd horizontaal in de linker bovenhoek met een afstand tussen het balkje en de bovenzijde die gelijk is aan de hoogte van het balkje = 25px.
  • Site naam = Toont naam van de betrokken provinciale websites of webapplicatie. De positie is rechts uitgelijnd van het logo

Webrichtlijn (klikbare) afbeelding

  • Afbeelding: Het provinciale LOGO is een informatieve afbeelding en toont een ALT-tag, alt='Provincie Noord-Brabant'
  • Klikbaar: biedt een klikpad terug naar de homepage door er op te klikken en heeft een TOOLTIP, title= 'naar home'

De footer sluit de onderzijde van de pagina af en toont altijd dezelfde elementen: Copyrigh

De restruimte tussen de footer en de onderzijde van het browservenster is 88 px. De footer sluit af met een grijze lijn (#BEBEBE).